Madhul Mustafâ yahlû

Ecouter

Lâ –ilâha –illa Llâh  (x3)

Sallû ‘ala rasûli Llâh
Madhul mustafa yahlû

Huwa nnurul –ajallu        (x2)
Huwa ssu-lu wal -âmalu

‘alayhi dawman sallu
Nadhra Yâ -aba zzahrâ

Madâd sakinal hujra
Hayâti ruhi dhikruhu

‘an hawahu la -aslû
-Ahmadul khalqil waqûr

Min nurihi kullu nûr
Hubbuhu yuchfi ssudûr

‘an siwahu takhallû
Taha min khayri nnutaf

Fihi charafu chcharaf
Khayru ra-ûfin ‘ataf

Man lâdha bihi ya‘lû
-Arsalahu dhul jalâl

Bil hâdi yamhu ddalâl
Bi nafsi -afdi wal mâl

Man fil -ijadil -amalu
-Antal mukhtâru l -a‘dham

-Antal malâdhul -afkham
Bismika Llâhu -aqsam

Fi nnasi dhikri -atlû

Commentaires :