Elmdemmen mâ ykhâf

Ecouter

Refrain :
Al medemmen mâ yekhâf (x2)
Wâ na chyûkhî demmânîn (x2)

Jît zâyer jît nezûr    Darkum dar kebîrah
Yâ syâdî ‘jînî fetîr    Jît neddil khmîrah

Yâ hle llâh wed‘îw lî    Bed‘âkum netchâfâ
Bejnâhekum ghettiwnî    Yâ welad chchurafâ

Men mudda wâna nsâl    -‘lâ dar seyâdî
Qâlû lî bimadâgh    -Ahlu bayti nnabî

Chîkhî ‘endul ‘sel    Fî khwâbî mehdiyyah
Fuqarâ kîf nnehel    Yer‘aw bel kemmiyyah

Hadhihi dar nnebî    Man jâhâ yeddâwâ
Yechreb kisan lhlib    We yedûql halâwah

Mejme‘kum kullu rebeh Yâ hle llâh sâdatî
Bikum qelbî yefreh Fe mawtî we hyâtî

Yâ châfî yâ ‘âfî    Yal bâri ta‘âlâ
Jud bi llutf lkhâfî    Hum mâ tezidl hâlah

Commentaires :

1 comment