Bighayri jamâlikum nadharî harâmû

Ecouter

Li ghayri jamâlikum nadharî harâmû x2
Wa ghayru kalâmikum ‘indhî kilâmû

Wa ‘umru nnasri ma’akum ba’du yawmin
Wa sâ’atu ghayrikum ‘âmun fa ‘âmû

Wa sabrî ‘ankumû chay-un muhâlun x2
Wa mâlî, wa mâli qâtilun ilal fitâmû

Idhâ ‘âyantukum zâlat humûmî x2
Wa -în ghibtom danâ minnil himâmû